Teatr Ósmego Dnia

Dzieci Rewolucji | Teatr Ósmego Dnia | fot. Tomasz Ostrowski Dzieci Rewolucji | Teatr Ósmego Dnia | fot. Tomasz Ostrowski

Teatr Ósmego Dnia (Polska)

Teatr Ósmego Dnia jest jednym z najważniejszych teatrów alternatywnych. W komunistycznej Polsce zasłynął jako teatr opozycyjny. Jego twórcy kojarzeni są z bezkompromisową postawą, społecznym zaangażowaniem i traktowaniem teatru jako przestrzeni spotkania i dyskusji o współczesności. Ósemki wywodzą się z niezależnego nurtu teatru studenckiego (początkowo zespół istniał jako Studencki Teatr Poezji „Ósmego Dnia”). Teatr powstał w 1964 roku założony przez studentów polonistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach sześćdziesiątych oraz siedemdziesiątych kształtował obraz polskiego offu teatralnego – kontrkulturowego, społecznie i politycznie zaangażowanego. Od 1979 roku działał jako teatr zawodowy, ale po sześciu latach (w 1985) został formalnie rozwiązany. Członkowie zespołu brali aktywny udział w działaniach niezależnych środowisk twórczych oraz polskiej opozycji demokratycznej. Z powodu prześladowań w drugiej połowie lat osiemdziesiątych większość artystów wyemigrowała do Włoch, aby powrócić do kraju po politycznym przełomie 1989 roku.

Pierwszą premierą po wznowieniu działalności w Poznaniu była wystawiona w 1991 Ziemia niczyja. Początek lat 90. był szczególnym momentem w historii teatru alternatywnego – wielu krytyków wróżyło mu koniec po upadku PRL-u, kojarząc go z buntem przeciwko władzy i widząc sens jego istnienia tylko w społeczeństwach zniewolonych. Etos buntu w Teatrze Ósmego Dnia nie wiązał się jednak wyłącznie ze sprzeciwem wobec władzy, ale wynikał z niezgody na niesprawiedliwość społeczną. Dlatego Ósemki wciąż odnajdować będą w codziennej rzeczywistości bohaterów swoich kolejnych przedstawień…

Dziś Ósemki to zespół-legenda – jeden z nielicznych pozostałych z awangardy drugiej połowy XX wieku, kontynuujących tamte doświadczenia w zmienionej rzeczywistości, w której poetyka buntu i kontrkultury wywodząca się z lat 60. odeszła już w przeszłość. Ale niezależnie od zmieniających się estetyk pozostała uniwersalna idea teatru podejmującego współczesne tematy i odnoszącego się do losu ludzkiego „tu i teraz”.

Teatr Ósmego Dnia stworzył kilkadziesiąt spektakli prezentowanych w wielu krajach Europy, Ameryki i Azji. Jego przedstawienia, jak choćby Jednym tchem (1971), Przecena dla wszystkich (1977) czy Raport z oblężonego miasta (1983) należą do najważniejszych wypowiedzi niezależnej kultury w Polsce. Metodą twórczą wypracowaną przez zespół teatru jest kreacja zbiorowa wykorzystująca opanowaną do perfekcji technikę aktorskiej improwizacji. Przedstawienia teatru charakteryzuje tragi-groteskowa forma oraz „estetyka kontrastów”. Aktorzy Ósemek, będąc autorami większości tekstów, traktują teatr jako narzędzie poznawania i ujawniania prawdy o człowieku oraz jako formę społecznej komunikacji.

W ostatnich kilkunastu latach teatr stworzył serię spektakli plenerowych (m.in. słynną, Arkę z 2000 roku, zainspirowaną wojną w Czeczenii) prezentowanych z sukcesami widzom różnych kultur na całym świecie.
Grupa prowadzi w Poznaniu ośrodek teatralny o bogatej działalności edukacyjnej, organizuje warsztaty aktorskie, nie tylko teatralne zdarzenia kulturalne, występuje za granicą, gdzie bierze również udział w międzynarodowych projektach teatralnych. Niezmiennie od początku lat 90. Teatr Ósmego Dnia pozostaje ośrodkiem kultury alternatywnej realizującym konsekwentny program społeczno-kulturalny.

Teatr Ósmego Dnia otrzymał wiele nagród, m.in. Fringe First w Edynburgu w 1985 roku i nagrodę im. Konrada Swinarskiego przyznaną przez miesięcznik Teatr w 1994. Trzon dzisiejszego zespołu tworzą aktorzy działający w nim od kilkudziesięciu lat. Długoletnim liderem był Lech Raczak, który pożegnał się z zespołem w 1994 roku. Jego miejsce w Ósemkach zajęła Ewa Wójciak, wieloletnia aktorka zespołu, jedna z najciekawszych aktorskich osobowości grupy. W 2014 roku Ewa Wójciak została odwołana ze stanowiska dyrektora, a następnie decyzją wspólną zespołu i nowego prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka dyrektorem mianowano Małgorzatę Grupińską – Bis. Równocześnie powołano do życia Radę Artystyczną, w której skład wchodzą: Ewa Wójciak, Adam Borowski, Jacek Chmaj, Tadeusz Janiszewski, Marcin Kęszycki.

Data i miejsce przedstawienia

24.VI Park Agrykola - godz. 22:00, Teatr Ósmego Dnia "Dzieci rewolucji"

Dzieci rewolucji

to plenerowe widowisko multimedialne zrealizowane przez Teatr Ósmego Dnia we współpracy z grupą młodych chorwackich aktorów, performerów i lalkarzy z Uniwersytetu Artystycznego w Osijeku. Prezentowane w otwartej przestrzeni lub wielkiej hali wykorzystuje różnorodne środki artystycznego wyrazu – wypełniające przestrzeń projekcje wideo, ruchomą scenografię, taniec, marionety prowadzone przez aktorów i dopełniającą obrazy, skomponowaną specjalnie do spektaklu, muzykę.

Dzieci rewolucji nie są wyrazem tęsknoty za rebelią, a raczej elegią dla tych, którzy przekonani o słuszności swoich idei, w kontestatorskich zrywach inicjowali przewroty, dla tych, którzy pożarci przez rewolucje, nie doczekali ich zwycięstw, dla tych, którzy po wygranych rewoltach z rozczarowaniem obserwowali daleki ideałowi świat.

Idea i reżyseria: Jacek Chmaj
Konsultacja merytoryczna: Ewa Wójciak
Animacja: Szymon Felkel
Video: Maciej Włodarczyk
Teksty: Jerzy Nowacki
Kostiumy: Izabela Rudzka
Muzyka: Arnold Dąbrowski
Realizacja techniczna: Adam Łoś, Piotr Najrzał, Jacek Nowaczyk, Jakub Staśkowiak
Aktorzy w animacji: Kaja Banaszak, Mateusz Krawczyński, Andrzej Majos, Ewa Siekierska Klamka, Janek Szlempo
Produkcja: Szymon Bojdo

Grają: Adam Borowski, Lino Brozić, Marko Capor, Tadeusz Janiszewski, Marijan
Josipović, Marcin Kęszycki, Selma Mehić, Przemysław Mosiężny, Josipa Oršolić, Janusz
Stolarski, Szymon Stolarski, Zdenka Šustić, Janek Szlempo.

Premiera – 8 października 2017 roku w Poznaniu.

Pokaz spektaklu „Dzieci Rewolucji” w czasie XXVI Międzynarodowego Festiwalu Sztuka Ulicy otrzymał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

www.teatrosmegodnia.pl

Dzieci Rewolucji | Teatr Ósmego Dnia | fot. Tomasz Ostrowski

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 25 czerwiec 2018 19:12

Dodaj komentarz

Upewnij się, czy wypełniłeś wszystkie wymagane pola oznaczone (*). Kod HTML jest niedozwolony.

Festiwal na Facebook'u